سخنرانی مدیرعامل در نشست علمی آسیب شناسی حقوقی اجرای کپی رایت در سینمای ایران؛ 98/11/20

در این نشست که در موسسه حقوقی دانشگاه تهران و با حضور دست اندرکاران سینما، پژوهشگران و علاقه مندان به مباحث حقوق مالکیت فکری برگزار شد، ابتدا جناب آقای دکتر محسن صادقی دانشیار دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان ضمن بیان نواقص قانونی (مانند قانون حمایت از حقوق مولفان) در حمایت از آثار سینمایی، پیشنهادات خود را برای اصلاح مطرح کردند.

 

 

سپس سرکارخانم دکتر شاکری استادیار دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت به آسیب شناسی قراردادهای حوزه سینما پرداخته و نتایج مطالعات میدانی خود درباره قراردادهای عوامل سینمایی را ارائه  و سرانجام ساز و کارهایی برای کمک به تنظیم قراردادهای سینمایی مطرح کردند.