نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

چکیده

ظاهر کلی یک وب‌سایت یا نرم‌افزار که از آن به "ظاهر و حس" تعبیر می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص هایی محسوب می‌شود که یک کسب‌وکار می‌تواند از طریق آن به طورمستقیم خود را به مصرف‌کنندگان معرفی کند. به همین دلیل بسیاری‌ از تجار تلاش می-کنند با صرف هزینه ، یک ظاهر و حس متمایز برای وب‌سایت یا نرم‌افزار خود طراحی کنند. با این حال، تقلید غیرمجاز از ظاهر و حس توسط رقبا، خطری است که همواره کسب‌وکارها را تهدید می‌کند و به موازات مالکان وب‌سایت و نرم‌افزار، مصرف‌کنندگان را نیز متضرر می‌سازد. در نتیجه حمایت حقوقی از این مقوله بسیار ضروری است. ظاهر و حس جزو موضوعاتی محسوب می‌شود که از طریق شاخه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله علامت تجاری مورد حمایت قرار می‌گیرد. مقاله حاضر بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که کدام شاخه‌ی حقوق مالکیت فکری به نحو مطلوب‌تری می‌تواند از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها حمایت نماید؟ در نهایت نوشتار کنونی با رویکرد توصیفی‌‌_تحلیلی نتیجه می‌گیرد که در میان ساز و کارهای حمایتی کشورهای مختلف، نظام لباس تجاری، علی‌رغم چالش‌ها و شرایط سختگیرانه، حمایت کامل‌تر و شایسته‌تری از ظاهر و حس وب سایتها و نرم افزارها به عمل می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

 

https://jplr.atu.ac.ir/article_13846.html