کارگاه تخصصی حقوق ثبت اختراع؛ نکته ها و تکنیک ها؛ 96/12/13

کارگاه تخصصی حقوق ثبت اختراع؛ نکته ها و تکنیک ها  در مورخ 13 اسفند 96 با همکاری موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران برگزار شد.این کارگاه که از ساعت 14 تا 20 به طول انجامید در سه پنل تخصصی ارائه شد. (همچنین بخش های از کارگاه به صورت زنده از صفحه اینستاگرام شرکت پخش شد.)

 


 در  ابتدای جلسه مدیرعامل شرکت ضمن خیرمقدم به حضار سرفصل های کارگاه را بیان نمودند. در ادامه جناب آقای دکتر سعید حبیبا  ریاست محترم هیات مدیره ضمن بیان مفهوم اموال فکری در خصوص شرایط ثبت اختراع و حقوق مخترعان توضیحاتی ارائه کردند.

 


در بخش دوم، همکار محترم شرکت جناب آقای علیرضا آقاعمو ثبت عملی اختراع  را با  شرکت کنندگان تمرین نمودند و مشکلات رایج مخترعان در این زمینه را بیان کردند.

 


در بخش سوم همکار محترم شرکت جناب آقای ابراهیم چاوشی درخصوص انواع دعاوی نقض حق اختراع و ابعاد حقوقی  و کیفری آن به ارائه سخنرانی پرداختند و در ادامه با طرح نمونه های عملی ، دفاعیات خوانندگان چنین دعاوی را با حضار تمرین کردند.