ارائه خدمات حقوقی با تخفیف ویژه به شرکتهای دانش بنیان

شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران این افتخار را دارد که با بهره گیری از متخصصان ورزیده در مسائل حقوقی شرکتهای دانش بنیان به این شرکتها خدمات حقوقی ارائه نماید. برخی از این خدمات به شرح ذیل است:

  • 1- ثبت شرکت و ثبت تغییرات
  • 2- اخذ مجوز دانش بنیانی
  • 3- ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های ثبتی شرکتهای دانش بنیان (در داخل و خارج کشور)
  • 4- ثبت آثار ادبی و هنری  شرکتهای دانش بنیان
  • 5- تنظیم کلیه قراردادهای شرکتهای دانش بنیان
  • 6- ارائه مشاوره حقوقی در کلیه مراحل پیش از تولید، تحقیق و توسعه،تولید و تجاری سازی کالاها و خدمات شرکتهای دانش بنیان