سخنرانی مدیرعامل در دومین همایش ملی حقوق نشر؛ 98/8/25

دومین همایش حقوق نشر روز شنبه 25 آبان 98 در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور علاقه‌مندان به مباحث حقوق مالکیت ادبی و هنری، ناشران، پدیدآورندگان، اساتید و دانشجویان به همت انجمن ناشران دانشگاهی برگزار شد. در این مراسم، علاوه بر سرکار خانم دکتر شاکری مدیرعامل محترم شرکت، دکتر بتول آهنی، دکتر عباس حسینی نیک و دکتر محمود حکمت نیا از اساتید برجسته حقوق به ایراد سخنرانی پرداختند. محور همایش درخصوص ابعاد حقوقی حق مؤلف بوده و موضوعاتی مانند حق نشر در فضای مجازی، حق ترجمه و جایگاه قراردادها در حقوق نشر مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

خانم دکتر شاکری با موضوع استثنائات نظام حق مالکیت ادبی و هنری به سخنرانی پرداختند. ایشان در ابتدا به تعریف استثنا پرداخته و بیان کردند استثنائات، مواردی هستند که می‌توان بدون اجازه مؤلف یا صاحب حق به استفاده از اثر دیگری پرداخت. سپس اقسام استثنائات شامل استفاده آموزشی، کتابخانه‌ای، شخصی، معلولان، نقل قول و... با ذکر مثال‌هایی توضیح داده شد. در ادامه شرایط استثنای نقل به‌صورت ویژه بررسی شد و سرانجام بر اعمال آزمون سه گام در خصوص هر استثنا تأکید شد.

 

 

 به طور کلی، نقل از اثر دیگری باید محدود و با ذکر منبع باشد. اگر نقل مستقیم است جملات عیناً داخل گیومه قرار می‌گیرد. از طرفی استفاده از اثر دیگری نباید در حدی باشد که مخاطبان اثر دوم از اثر اول بی نیاز شوند. علاوه بر اینکه در نقل نباید تحریفی در اثر دیگر صورت گیرد و حق بر نام باید رعایت شود. لازم به ذکر است که استفاده از ایده اثر دیگری و جا زدن آن به نام خود نیز می‌تواند سرقت علمی و تخلف پژوهشی باشد که در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قابل تعقیب خواهد بود.

استثنائات مندرج در قانون حقوق مؤلفان:

  • ماده 7 قانون حقوق مؤلفان: نقل از اثرهايي كه انتشار يافته است و استناد به آن‌ها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به‌صورت انتقاد و تقريظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
  • ماده 8 قانون حقوق مؤلفان: کتابخانه‌های عمومي و مؤسسات جمع‌آوری نشريات و مؤسسات علمي و آموزشي كه به‌صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند می‌توانند از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه عکس‌برداری يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و متناسب با فعاليت خود نسخه‌برداری كنند.
  • ماده 11 قانون حقوق مؤلفان: نسخه‌برداری از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذكور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه‌های راديويي و تلويزيوني فقط در صورتي كه براي استفاده شخصي و غیرانتفاعی باشد مجاز است.

 

 

 

شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری آماده ارائه خدمات حقوقی با تخفیف ویژه به ناشران و مؤلفان محترم است.