تماس با ما

خیابان انقلاب،تقاطع خیابان قدس و طالقانی، ساختمان شماره دو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلاک 590، طبقه سوم.

شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران