برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و انجام پروژه تحقيقاتي

یکی از  نیازهای اساسی پژوهشگران ، مبتکران و کارآفرینان ، آشنایی با حقوق قانونی خویش در زمینه مالکیت های فکری است ، از این رو ، شرکت این آمادگی را دارد تا در قالب کارگاههای آموزشی چند ساعته یا یک و دو روزه به ارائه مباحث نظری و کاربردی حقوق مالکیت فکری بپردازد.


علاوه براین ، درک ژرف از ابعاد حقوق مالکیت فکری برای بسیاری از دانشگاهها ، شرکتها ، سازمانها و موسسات فعال فرهنگی و صنعتی مهم تلقی می شود و آنان را در تصمیم سازی برای برنامه های فعلی یا آینده راهنمایی می نماید ، لذا  شرکت قادر است در قالب پروژه های تحقیقاتی به مطالعه و پژوهش در این حوزه  پرداخته و یاری رسان مدیران مسئول آن نهادها باشد.

 

مشاهده عناوین کارگاه های برگزار شده