داوری و امور قراردادها

امروزه یکی از شیوه های رایج حل اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری ، مراجعه به داوری است تا مشکلات مطروحه به دور از توسل به مقامات قضائی و با صرف هزینه کمتر حل گردد.شرکت از این آمادگی برخوردار است که با بهره گیری از کارشناسان مجرب و مسلط بر اصول حقوقی و کدخدامنشی ، چالش های ناشی از قراردادها شامل تفسیر قراردادی ، تعهدات قراردادی و ... و کلیه اختلافات ناشی از دعاوی کیفری و حقوقی را با دقت و سرعت داوری نماید.

علاوه بر این ، شرکت از این توانایی برخوردار است که با همکاری متخصصان و وکلای حرفه ای حقوق مالکیت فکری و ملاحظه مصالح و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی به تنظیم ، تدوین ، ویرایش و اظهار نظر در خصوص قراردادهای مالکیت فکری مانند قرارداد مجوزهای بهره برداری ، ساخت و تولید ، انتشار و نسخه برداری و ... بپردازد.