ثبت داخلی و بین المللی اموال فکری

اصولاً یکی از نخستین اقدامات برای حفاظت  از اموال فکری، ثبت آنها در مراجع صالح داخلی یا خارجی است . از این رو، یکی از خدمات شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری ، ارائه خدمات ثبتی در حوزه مالکیت صنعتی و همچنین مالکیت ادبی و هنری در داخل  و خارج از کشور است که با تنظیم اظهارنامه آغاز می‌شود.

 

خدمات ثبتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

·         ثبت داخلی اختراع: شرکت آمادگی دارد خدمات ثبت اختراعات در ایران را در قالب تنظیم و نگارش شرح اختراعات، مشاوره در تنظیم اظهارنامه اختراع ، فایلینگ اختراع در سامانه ثبت و پیگیری امور اداری مربوطه تا اخذ گواهینامه ارائه نماید.

·         ثبت خارجی اختراع: شرکت می تواند خدمات ثبت اختراعات در خارج از ایران را در قابل ترجمه انگلیسی شرح اختراعات، مشاوره در تنظیم اظهارنامه اختراع ، فایلینگ اختراع در ادارات ثبت اختراع خارجی و پیگیری امور اداری مربوطه تا اخذ گواهینامه را پیگیری نماید . همچنین خدمات ثبتی از طریق امکانات کنوانسیون پاریس و کنواسیون پی سی تی نیز قابل ارائه می باشد.

·         ثبت داخلی علائم تجاری:شرکت آمادگی دارد خدمات ثبت علائم تجاری در ایران را در قالب تنظیم اظهارنامه ثبتی، مشاوره در تنظیم اظهارنامه، فایلینگ علائم در سامانه ثبت و پیگیری امور اداری مربوطه تا اخذ گواهینامه ارائه نماید.

·         ثبت خارجی علائم تجاری: شرکت می تواند خدمات ثبت علامت تجاری در خارج از کشور را در قالب تنظیم اظهارنامه ثبتی، مشاوره در تنظیم اظهارنامه ، فایلینگ علائم تجاری در ادارات ثبت علامت خارجی و پیگیری امور اداری مربوطه تا اخذ گواهینامه  پیگیری نماید . همچنین خدمات ثبتی از طریق امکانات موافقت نامه و پروتکل مادرید نیز قابل ارائه می باشد. پیشنهاد می‌کنیم مقاله ثبت علامت تجاری در مادرید را حتما مطالعه فرمایید.

·         ثبت طرح های صنعتی: شرکت آمادگی دارد خدمات ثبت طرح های صنعتی در ایران را در قالب تنظیم اظهارنامه ثبتی، مشاوره در تنظیم اظهارنامه ، فایلینگ طرح ها در سامانه ثبت و پیگیری امور اداری مربوطه تا اخذ گواهینامه ارائه نماید.

·         ثبت آثار ادبی و هنری:شرکت میتواند آثار ادبی و هنری را در ایران نزد وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رساند.

 

 

تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع

همانطور که در پاسخ به سوال اظهارنامه اختراع چیست و چه کاربردی دارد، بیان شد، تنظیم اظهارنامه اختراع در فرم مخصوصی به زبان فارسی انجام می‌شود در شرایطی که متقاضی ثبت اختراع تنها یک نفر نیست، باید به طور جداگانه سهم هر فرد مشخص شود که در این صورت حقوق حاصل از ثبت اختراع به نسبت سهم تعیین شده بین آن‌ها تقسیم می شود.

 

از زمانی که سامانه اینترنتی ثبت اظهارنامه اختراع راه اندازی شد، کلیه امور مرتبط با این حوزه به صورت آنلاین انجام می­گیرد. بدین ترتیب، افراد بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی به آدرس https://iripo.ssaa.ir می‌توانند در قسمت میز خدمات الکترونیکی، تمامی امور مدنظر خود را انجام دهند. یکی از همین امور، ثبت اظهارنامه ثبت اختراع است.

 

مدارک مورد نیاز برای ارسال اظهارنامه ثبت اختراع

مدارک مهمی که باید همراه با اظهارنامه ثبت اختراع ضمیمه شود شامل:

1.    مدارک شناسایی مخترع و متقاضی و در صورت وجود، نماینده قانونی آنها.

2.    توصیف اختراع و خلاصه‌ای از آن با ذکر زمینه‌های فنی و اهداف آن.

3.    ادعای اختراع در قالب ادعانامه.

4.    نقشه یا دیگر ضمائم در صورت لزوم.

5.    اگر مخترع اصلی تمایلی به ذکر نام خود ندارد، درخواست آن نیز جداگانه باید تنظیم شود.

6.    مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر تا پانزده روز پس از آن فرستاده شود.

7.    اگر در مدارک ارسال شده کم و کاستی مشاهده شود، متقاضی سی روز فرصت دارد تا تمامی نواقص را رفع کند. اگر فردی مقیم خارج از کشور باشد، شصت روز زمان دارد تا مدارک خود را به صورت کامل ارائه دهد. اگر در این بازه زمانی اصلاحات رفع نگردد، اظهارنامه باطل تلقی می‌شود.