مشاوره و وکالت در دعاوی

امروز  موضوع مشاوره و وکالت در مباحث حقوق مالکیت فکری بسیار تخصصی شده است و شرکتها و اشخاص فعال در عرصه صنعت ، تجارت و فرهنگ جهت انعقاد قراردادهای مجوز بهره برداری ( لیسانس) ، فرانچایز ، نشر و .... به مشاوره کارشناسان ماهر و با تجربه حقوق مالکیت فکری نیازمند هستند ؛ از سوی دیگر ، با گسترش موارد تجاوز به حق هنرمندان ، مؤلفان و مخترعان و دیگر صاحبان مالکیت فکری ، دعاوی تخصصی این حوزه نیز افزایش یافته است و لذا به حضور وکلای متخصص حقوق مالکیت فکری نیاز است تا با آگاهی از ابعاد متعدد حقوقی و اقتصادی بهترین راهکار را جهت به وصول به حق انتخاب نمایند و به دادرسان یاری رسانند. شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران این آمادگی را دارد تا با بهره گیری از کارشناسان و وکلای خبره و با تجربه در زمینه حقوق مالکیت فکری به یاری همه صاحبان مالکیت فکری بشتابد. شرکت تاکنون به ده ها تن از اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره ارائه کرده است.

لازم به توضیح است که ارائه خدمات مشاوره ای با وقت قبلی و در ساعات اداری صورت می گیرد.