ثبت موفق اختراعاتی دیگر در خارج از کشور توسط وکلای شرکت

 

اختراع فرآیند انجام واکنش‌های شیمیایی در حلال‌های مغناطیسی متعلق به آقای دکتر قلی زاده و اختراع دستگاه خودکار آرماتور بند فشرده و قابل حمل متعلق به آقای داوودی و همکاران در اداره ثبت اختراع آمریکا با موفقیت ثبت شد.

این توفیق را خدمت مخترعان ارجمند تبریک می‌گوییم.