فرم ها حق اختراع

در حال حاظر کلیه مراحل ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی و به صورت آن لاین انجام میگیرد.  جهت اقدام برای ثبت اختراع خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

http://ip.ssaa.ir/Patent/Steps.aspx