فرم ها طرح صنعتی

در حال حاضر کلیه مراحل ثبت طرح صنعتی به صورت آنلاین میباشد.

جهت دسترسی به سایت اداره مالکیت صنعتی و ثبت اظهارنامه علامت بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://ip.ssaa.ir/Design/Steps.aspx