کارشناسان حقوقی

همکار

آخرین مدرک تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل

مهارت حرفه ای

تخصص

امیر صادقی نشاط

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق تجارت الکترونیک و نرم افزارها

لعیا جنیدی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور داوری و تجارت بین الملل

محمود باقری

دکتری حقوق اقتصادی از دانشگاه لندن

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق اقتصادی و بانکی و بورس

نسیم حنیفی

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران

-

مشاوره در امور حقوق طرح صنعتی و ثبت شرکتها

ابراهیم چاوشی لاهرود

دکتری حقوق خصوصی - کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق علائم تجاری

سهیلا نورعلی

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران

-

مشاوره در امور حقوق علائم تجاری

حمید علیزاده

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران

دارای پروانه وکالت پایه یک مشاوره در امور حقوق علائم تجاری

مجتبی اشراقی آرانی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق حمل و نقل

سید علیرضا آقاعمو

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق اختراع

سعیده حسنی

کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران و مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق تجارت بین الملل