سخنرانی با موضوع کار زنان و دانش زنان؛ بررسی اختراعات خارج از قلمروی حمایتی قانون

سخنرانی با موضوع کار زنان و دانش زنان؛ بررسی اختراعات خارج از قلمروی حمایتی قانون

  • ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری در بهار 1402 سخنرانی با موضوع «کار زنان و دانش زنان؛ بررسی اختراعات خارج از قلمروی حمایتی قانون» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می کند. ...